18 kwietnia 2024

Nowe modele samochodów

od 100 do 2000000

Poduszka powietrzna

www.trojfazowy.pl

Współcześnie auta wzbogaca się o aktywne oraz bierne systemy bezpieczeństwa. Elementy, zaliczające się do systemów drugiego z wymienionych rodzajów, powinny zmniejszać skutki ewentualnych zdarzeń drogowych. To właśnie wśród tych zabezpieczeń można wymienić popularne poduszki powietrzne, które stanowią obecnie standardowe wyposażenie każdego samochodu. Pierwszy raz poduszkę powietrzną wykorzystano w roku 1973 na rynku amerykańskim w samochodzie Oldsmobile Tornado. Tymczasem korzenie tego wynalazku sięgają znacznie dalej w przeszłość. Otóż już na początku lat pięćdziesiątych John W.

Hetrick zdobył patent na „zespół poduszki bezpieczeństwa dla pojazdów samochodowych”. Na podobny pomysł wpadł też niemiecki wynalazca Walter Linderer. Niestety, systemy te miały sporo wad, przez co długo nie mogły zostać zamontowane w ogólnodostępnych samochodach. W 1960 roku prototyp elektromechanicznych poduszek powietrznych, który uruchamiał się za sprawą czujnika zderzeń opracował mechanik Allen K. Breed z USA. Obecnie ma się już do czynienia z bardziej złożonymi systemami bezpieczeństwa.

W momencie wypadku wszelkiego rodzaju czujniki wysyłają informacji o złożoności problemu do ACU (Airbag Control Unit), dzięki czemu ten może zadecydować, które poduszki mają się otworzyć.