24 lutego 2024

Nowe modele samochodów

od 100 do 2000000

Wideorejestrator

Pomiary prędkości na drogach mogą odbywać się na różne sposoby. W celu ich wykonania, służby do tego uprawnione posiadają wiele urządzeń, które pomagają sprawdzać uczestników ruchu drogowego. Kontrole mają przede wszystkim przypominać kierowcom o bezpiecznym poruszaniu się swoim pojazdem i przestrzeganiu określonych zasad.

Jednym z przyrządów pomiarowych jest wideorejestrator, zwany także prędkościomierzem kontrolnym. Mierzy on prędkość kontrolowanego pojazdu oraz rejestruje za pomocą kamery cały proces. Będąc obecnie specjalnie przygotowanymi komputerami, nagrania magazynowane są na dyskach twardych czy kartach pamięci.

Wideorejestrator wykonuje pomiar pośredni kontrolowanego pojazdu na konkretnie wcześniej ustalonym odcinku drogi, często mieszczącym się w długości od 50 do 200 metrów. W tym momencie liczony jest czas przejazdu wybranego odcinka oraz jego długość. Na podstawie tego pomiaru uzyskiwana jest informacja o średniej prędkości.

Cały proces odbywa się pośrednio, dlatego wideorejestrator mierzy dane na podstawie pojazdu, który wykonuje kontrolę, a nie samochodu kontrolowanego. W tym celu na danym odcinku kontrolerzy muszą osiągnąć zbliżoną prędkość. Z tego powodu w łatwy sposób może dojść do nieprawidłowego pomiaru.

Powodem tego typu złych wyników może być zbliżanie się pojazdu kontrolującego do kontrolowanego. W takim wypadku jest to oczywiście zauważalne na samym nagraniu.Wideorejestrator jest jednym z wielu narzędzi do kontrolowania kierowców i ich prędkości, jednak w przeciwieństwie do fotoradarów, nie opiera się na działaniu fal.