12 sierpnia 2022

Nowe modele samochodów

od 100 do 2000000

Studia zagraniczne a język

www.chwastobojczy.com.pl

Granice pomiędzy państwami stopniowo zanikają – głównie w wymiarze symbolicznym. Coraz łatwiejsza jest komunikacja pomiędzy ludźmi o różnym rodowodzie kulturowym i pochodzeniu, a wszystkiemu temu sprzyja znajomość obcych języków. Nieliczne osoby, które znają ich naprawdę wiele mogą poczuć się prawdziwymi „obywatelami świata” i swobodnie poruszać się na wszystkich kontynentach. Oczywiście nie wszyscy muszą uzyskać taki status. Odbywając studia poza ojczyzną można zyskać wiele cennego doświadczenia w relacjach z obcokrajowcami. Zwykle na taki krok decydują się ci, którzy wcześniej znakomicie opanowali obcy język i podejmują studia w kraju, w którym jest on powszechny. Taki krok może wiele zmienić w życiu młodego człowieka.

Jest to poligon dla samodzielności, ale również wyborny sposób na to, aby osiągnąć perfekcję w używaniu języka obcego. Liczne rozmowy z autochtonami, lektura prasy i literatury, korzystanie z mediów – oznacza to ćwiczenia językowe w wymiarze naturalnej praktyki, a to wprost idealna sytuacja. Co ciekawe niektórzy Europejczycy wybierają studia w państwach odległych, choćby w Chinach. Wówczas biorą udział w zajęciach prowadzonych w języku angielskim, a równolegle uczą się chińskiego. W międzynarodowym towarzystwie studiowanie jest doświadczeniem wyjątkowym. Po powrocie do kraju człowiek ma znacznie więcej pewności siebie. Zyskał także wiedzę oraz umiejętności, których nie byłby w stanie zdobyć na Starym Kontynencie, a przynajmniej nie w takim wymiarze.

Jeśli zatem komuś nie brakuje odwagi, może podjąć językowo-kulturowe wyzwanie studiowania zagranicą.