6 października 2022

Nowe modele samochodów

od 100 do 2000000

Rampy, pomosty – pomoc w załadunku

www.cisintegracja.pl

Nawet najbardziej specjalistyczne urządzenia, które posiadają wiele funkcji w jednym nie są wstanie połączyć wszystkich niezbędnych elementów podczas załadunku.

Przede wszystkim samo załadowanie i rozładowanie produktów do lub na auta dostawcze używane jest często nie możliwe ze względu na zbyt wysokie progi przeładowujące.

Z tego względu stosuje się specjalistyczne rampy oraz pomosty, które umożliwiają szybkie i sprawne zrównanie poziomów nawierzchni przed magazynem wraz ze środkiem transportu.

Rampy mogą różnić się między sobą przede wszystkim, szerokością oraz długością powierzchni, ale także usytuowaniem i mocowaniem.

W zależności od potrzeb do wyboru mamy rampy stosowane zewnętrznie na płycie budynku lub mocowane bezpośrednio do skrzyni ładunkowej samochodu.

Podobnie, jak przy wózkach widłowych orientacja naczepy pomostowej może być czołowa, boczna, a także łącząca obydwie opcje.

Sposób mocowania zależny jest od rodzaju ładunków transportowanych w danym magazynie.