7 grudnia 2022

Nowe modele samochodów

od 100 do 2000000

Maszty w wózkach widłowych

tablice informacyjne ostrzegawcze

Wybór wózka widłowego zawsze powinien odbywać się z uwzględnieniem wszelkich niezbędnych parametrów związanych z obsługiwanym towarem. Dlatego też z tego względu najważniejszy jest maszt zastosowany we wszystkich urządzeniach, skupiając szczególną uwagę już na elektrycznych modelach, które dają większe możliwości.

Skoro są w stanie przetransportować cięższe załadunki stają się jednocześnie bardziej niebezpieczne, dlatego zachowanie wszelkich zasad bhp jest tutaj bardzo istotne. Niemniej jednak sam wózek widłowy charakteryzuje się bardzo istotnymi parametrami, które nadzy dokładnie zweryfikować i dobrać do specyfiki działania danego magazynu.

Zawsze jednak najważniejszy jest maszt, niezależnie od wytrzymałości wózka nie można zapominać o sprawdzeniu maksymalnej wysokości unoszenia, udźwigu, ale także dobrej widoczność podczas pracy, co składa się na zapewnienie bezpieczeństwa pracy zarówno dla operatora wózka i pozostałych osób pozostających w bliskim jego otoczeniu.